Het werk van de raad

De achterban

Ondersteuning van de clientenraad

De wensen van de achterban

Werkplan maken

Gewoon adviesrecht. 

Ongevraagd advies

Samenwerking in de raad

Samenwerken met de manager