LSR Heleen
LSR Heleen Admin (@heleen) 30 Oct

Welkom op het forum. Deze website en dit forum zijn nieuw. Er komt nog meer informatie op. Straks kunnen cliëntenraden en verwantenraden of familieverenigingen informatie uitwisselen op dit forum.

De website en het forum gaan officieel van start op 7 december op

Congres De Kwaliteitsparade voor Cliëntenraden