Klik hier voor filmpje met ondertiteling

 

 

Achterban

De cliëntenraad is er voor de belangen van alle cliënten.
Voor de achterban. Maar wie is de achterban?

In de cliëntenraad zit je niet voor jezelf.
En de raad is er niet voor vragen of problemen waar één cliënt mee zit.
Als lid van de raad kijk je naar wat voor alle cliënten belangrijk is.
Het gaat om de cliënten als groep.
Dat is de achterban van de cliëntenraad.

Soort locatie

Het hangt van de soort locatie af wie de achterban is.

  • Bij een cliëntenraad van een woonvorm zijn alle bewoners van die woonvorm de achterban.
  • Bij begeleid wonen zijn alle mensen die begeleid wonen de achterban.
  • Bij een activiteitencentrum zijn alle deelnemers van het activiteitencentrum de achterban.
  • Bij een centrale cliëntenraad zijn alle cliënten van de hele organisatie de achterban.

Ook als er alleen ouders en verwanten in de raad zitten, zijn alle cliënten de achterban.

Iedereen is anders

De achterban is heel verschillend want ieder mens heeft andere wensen en behoeften.
Bewoners die in een groep wonen, hebben andere wensen dan bewoners die zelfstandig wonen.
En een cliënt die in een rolstoel zitten, heeft andere wensen dan een cliënt die slecht ziet.

Goed contact

De cliëntenraad moet rekening houden met al die verschillen en wensen.
Een goed contact tussen de raad en de achterban is daarom belangrijk.

Zorg daarom dat de raad bekend is bij de achterban.
Zodat cliënten weten dat er een raad is.

Vergeet niet om informatie te geven over wat de raad doet.
Zodat de achterban kan zien wat de raad doet met de wensen en ideeën van cliënten.

 

Klik hier voor filmpje met ondertiteling

Op zoek naar wensen van de achterban

De raad geeft advies namens alle cliënten.
Het is dus belangrijk om te weten wat de andere cliënten vinden.
Wat is hun mening? Wat zijn hun wensen?
De raad zoekt dat regelmatig uit.

Hoe komt de cliëntenraad daarachter?

De raad gaat zelf op zoek

De raad kan zelf op zoek gaan naar wat cliënten wensen.
Bedenk eerst wat je als raad wat je wilt weten.

Vragenlijstje
Maak een (eigen) vragenlijstje over een onderwerp. Bijvoorbeeld over voeding.
De vragenlijst wordt door cliënten zelf ingevuld.
Of een medewerker helpt cliënten met invullen.

Op bezoek
Raadsleden kunnen op bezoek gaan bij cliënten.
Of luisteren naar waar cliënten over praten.
Tijdens het koffie drinken, praten cliënten gemakkelijker over waar ze wel en niet tevreden over zijn.

Meelopen
Raadsleden kunnen ook meelopen met een veiligheidsronde van de brandweer.
De raad kan foto’s maken van onveilige situaties. bijvoorbeeld een tegel die losligt, of een rolstoel voor de deur.

Informatie lezen
De raad kan ook informatie van de zorginstelling lezen.
Bijvoorbeeld een anoniem verslag van de cliëntvertrouwenspersoon.
Of een verslag van een onderzoek naar de tevredenheid van cliënten: een kwaliteitsrapport.

De zorginstelling onderzoekt

De zorginstelling kan ook vragen wat cliënten vinden.
De cliëntenraad kan die informatie soms gebruiken.

Onderzoek
De zorginstelling doet onderzoek onder cliënten en stelt vragen.
Vragen over dingen die belangrijk zijn voor het dagelijkse leven van cliënten.
De manager kan de informatie op een duidelijke manier opschrijven of erover vertellen.
En samen met de raad kijken wat belangrijk is voor de cliënten.

Inspraak
De zorginstelling geeft cliënten inspraak over belangrijke onderwerpen.
Bijvoorbeeld tijdens een huiskameroverleg.
Dat betekent dat alle cliënten hun mening geven en meepraten.
Het kan bijvoorbeeld gaan over: maaltijden, huisregels of activiteiten.
Zo weet de instelling wat cliënten wensen en belangrijk vinden.
Deze informatie is voor de cliëntenraad ook belangrijk.

Wat doet de raad met alle informatie?

Heeft de raad veel informatie verzameld?
Dan kan de raad kijken wat belangrijke punten voor cliënten zijn.
De raad hoeft niet alles alleen te bedenken.
Een extern ondersteuner of adviseur kan de raad helpen.
Weet de raad wat de achterban wenst?
Dan kan hij goed advies geven aan de manager.
Of een goed besluit nemen. Wil de raad wel of niet instemmen met het plan van de manager?

 

Lees meer