De achterban

De leden van de cliëntenraad praten niet voor zichzelf. Zij praten ook niet voor of over één cliënt. Ze praten namens de achterban. De achterban zijn alle cliënten van de zorginstelling (of zorglocatie). De cliëntenraad vertegenwoordigt de achterban. En komt op voor hun belangen.  

Wat de belangen en wensen zijn, verschilt per achterban. Dat is logisch. Cliënten van een woongroep krijgen andere zorg dan cliënten met alleen dagbesteding. Jonge mensen vinden andere dingen belangrijk dan oudere mensen. Mensen in een rolstoel stellen andere eisen aan het gebouw dan mensen die kunnen lopen. Het werk van de cliëntenraad is daarom altijd maatwerk.

Om het werk goed te doen is een goed contact met de achterban nodig:

  • Om te weten wat de ideeën en wensen van de achterban zijn.
  • Om de achterban om hulp te vragen.
  • Om de achterban enthousiast te maken.

Maar natuurlijk ook om te vertellen over de cliëntenraad. Wat de raad kan doen voor de achterban. Waar de raad mee bezig is. En wat de raad heeft bereikt.