Bijeenkomst organiseren

Bij een bijeenkomst komen mensen bij elkaar.
Dat contact werkt vaak goed.

De cliëntenraad en de achterban kunnen met elkaar overleggen.
Ze kunnen informatie uitwisselen.
En als iets niet duidelijk is, kan het opnieuw worden uitgelegd.

Of de cliëntenraad kan aan de achterban om de mening vragen.
De cliëntenraad kan ook iets laten zien, bijvoorbeeld een filmpje.

Als je een bijeenkomst organiseert:
zorg voor een interessant onderwerp.
Anders komen mensen niet.

Speciale bijeenkomsten
Een bijeenkomst kan speciaal worden georganiseerd.
Om een onderwerp te bespreken.
Of om de mening van de achterban te horen.
De cliëntenraad kan ook een spreker uitnodigen om iets te vertellen.
Bijvoorbeeld iemand die iets vertelt over cliëntenrechten.

Bijeenkomsten op vaste tijdstippen
De cliëntenraad kan op vaste tijdstippen een bijeenkomst organiseren.
Bijvoorbeeld één of twee keer per jaar.

Bijeenkomsten met meer onderwerpen
Een bijeenkomst kan uit meer programma-onderdelen bestaan.
Bijvoorbeeld eerst voorlichting over een onderwerp.
Of een discussieavond.
En daarna een gezellige koffieavond of muziekavond.

Grote en kleine bijeenkomsten
De cliëntenraad kan een grote bijeenkomst voor alle cliënten tegelijk organiseren.
Of een paar kleine bijeenkomsten met groepjes cliënten, zoals huiskameroverleggen.

 

terug