Communicatie met de achterban

De cliëntenraad kan ook contact maken met de achterban als groep. Hiervoor gebruikt de cliëntenraad communicatiemiddelen. We bespreken er een paar:

Poster
Posters worden opgehangen waar veel mensen komen en ze de posters kunnen zien. Bijvoorbeeld op het algemene prikbord. Of in de woonkamer. Of in de gangen.

Mensen lezen of bekijken posters van een afstand. Vaak als ze er langslopen. De poster moet opvallen. De letters, foto’s en tekeningen dus mogen niet te klein zijn. Want dan is het niet te lezen of te zien.

Daarom hoort er op een poster niet veel informatie. Een poster gebruik je voor korte en krachtige boodschappen.

Bijvoorbeeld 

  • Een poster om te zeggen wanneer er vergaderingen zijn. Of bijeenkomsten.
  • Een poster over de cliëntenraadverkiezing.
  • Een poster over de cliëntenraad, bijvoorbeeld met foto’s en namen van alle leden.

 

Folder
In een folder kan meer informatie dan op een poster. In een folder staan onderwerpen die wat meer uitleg nodig hebben. Vaak gaat het om informatie die langere tijd hetzelfde blijft. Bijvoorbeeld over wat de cliëntenraad doet.

Folders kunnen aan cliënten worden uitgedeeld. Of ergens worden neergelegd. Dan kunnen cliënten er zelf een meepakken.

Andere schriftelijke berichten


Bijvoorbeeld

  • Verslagen van de vergaderingen van de cliëntenraad. Hang die bijvoorbeeld op het prikbord. 
  • Nieuwsbrief; Een nieuwsbrief komt meestal een paar keer per jaar uit. De cliëntenraad schrijft in de nieuwsbrief over verschillende onderwerpen.
  • Tijdschrift van de organisatie. De cliëntenraad kan hierin schrijven. Het is fijn als de cliëntenraad altijd dezelfde pagina in het blad heeft. Dan kunnen de lezers de informatie makkelijk vinden.
  • Jaarverslag van de cliëntenraad.  Of een hoofdstuk in het jaarverslag van de zorginstelling. De informatie gaat over het jaar dat voorbij is. Er staat aan wat de cliëntenraad in dat jaar heeft gedaan en bereikt.
 

Website
Zorg voor een pagina over de cliëntenraad op de website van de organisatie of bouw een eigen website.

Sociale media
De cliëntenraad kan op facebook of op twitter informatie geven. Maak wel goede afspraken over wat mensen erop zetten.

terug