Informatie voor de achterban

De cliëntenraad wil ook informatie geven aan de achterban.
Dat kan op veel verschillende manieren.
Hieronder noemen we een aantal manieren:

Poster
Maak een poster en hang deze op een plek waar veel mensen het kunnen zien.
Bijvoorbeeld op het algemene prikbord. Of in de woonkamer. Of in de gangen.

Mensen lezen of bekijken posters van een afstand.
Vaak als ze er langslopen.
De poster moet opvallen.
De letters, foto’s en tekeningen dus mogen niet te klein zijn.
Want dan is het niet te lezen of te zien.

Een poster gebruik je voor een kort bericht.
Bijvoorbeeld:

 • Een poster om te zeggen wanneer er vergaderingen zijn. Of bijeenkomsten.
 • Een poster over de cliëntenraadverkiezing.
 • Een poster over de cliëntenraad, bijvoorbeeld met foto’s en namen van alle leden.

Folder
In een folder kan meer informatie dan op een poster.
In een folder staan onderwerpen die wat meer uitleg nodig hebben.
Vaak gaat het om informatie die langere tijd hetzelfde blijft.
Bijvoorbeeld over wat de cliëntenraad doet.

Folders kunnen aan cliënten worden uitgedeeld.
Of ergens worden neergelegd.
Dan kunnen cliënten er zelf één meepakken.

Andere geschreven berichten
Bijvoorbeeld:

 • Verslagen van de vergaderingen van de cliëntenraad
  Hang die bijvoorbeeld op het prikbord. 
 • Nieuwsbrief
  Een nieuwsbrief komt meestal een paar keer per jaar uit.
  De cliëntenraad schrijft in de nieuwsbrief over verschillende onderwerpen.
 • Tijdschrift van de organisatie
  De cliëntenraad kan hierin schrijven.
  Het is fijn als de cliëntenraad altijd dezelfde pagina in het blad heeft.
  Dan kunnen de lezers de informatie makkelijk vinden.
 • Jaarverslag van de cliëntenraad
  Of een hoofdstuk in het jaarverslag van de zorginstelling.
  De informatie gaat over het jaar dat voorbij is.
  Er staat wat de cliëntenraad in dat jaar heeft gedaan en bereikt.

Website
Zorg voor een pagina over de cliëntenraad op de website van de organisatie.
Of bouw een eigen website.

Sociale media
De cliëntenraad kan op facebook of op twitter informatie geven.
Maak wel goede afspraken over wat mensen erop zetten.

 

terug