Vragenlijst maken

De cliëntenraad kan een vragenlijst gebruiken om de mening van de achterban te weten. De vragenlijst kan over één onderwerp gaan. Maar ook over meerdere onderwerpen. Zeg van tevoren dat de raad een vragenlijst gaat sturen en wat de cliëntenraad wil weten. Vertel achteraf wat de uitkomsten waren. En wat er met die uitkomsten is gedaan

Een vragenlijst maken
Een goede vragenlijst maken is niet makkelijk. De vragen moeten duidelijk zijn. En de antwoorden ook. Je kunt gesloten vragen stellen. Dat betekent dat er een paar antwoorden staan waar mensen uit kunnen kiezen. Bijvoorbeeld: ja – nee – weet niet.  De antwoorden zijn makkelijk te tellen

Soms staan er in een vragenlijst ook open vragen. Dan schrijven mensen wat ze willen. Vaak gaat het om een persoonlijke mening of ervaring. De antwoorden zijn moeilijk te verwerken. Maar geven vaak wel heel veel informatie.

Een vragenlijst invullen
Het kost natuurlijk tijd om een vragenlijst in te vullen. Daar moeten mensen maar net zin in hebben! 

Tips

  • Stuur alleen een vragenlijst als het  onderwerp echt interessant is voor cliënten.
  • Stuur niet te vaak vragenlijsten.
  • Maak de vragenlijst niet te lang. Dus stel niet te veel vragen.  Want mensen willen er niet heel veel tijd mee kwijt zijn.