Adviesrecht - meer

De cliëntenraad kan advies uitbrengen over alle onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. De bestuurder of manager moet over een aantal onderwerpen in ieder geval advies vragen. Die onderwerpen staan in de wet:

  • Een wijziging van de doelstelling of grondslag.
  • Een fusie of duurzame samenwerking met een andere instelling.
  • (Gedeeltelijke) overdracht van zeggenschap over de zorg.
  • (Gedeeltelijk) beëindiging of uitbreiding van de zorgverlening.
  • Een belangrijke wijziging in de organisatie van de zorgverlening.
  • De profielschets voor de bestuurder en leden van de raad van toezicht.
  • De begroting en de jaarrekening.
  • Beleid over huisvesting. Ingrijpende verbouwing, nieuwbouw en verhuizing.
  • Selectie en benoeming van leidinggevenden van zorgverleners.

Dit zijn allemaal onderwerpen die met de organisatie te maken hebben. De bestuurder is verplicht om over deze onderwerpen advies te vragen. Het woord ‘advies’ geeft al aan dat de bestuurder niet verplicht is het standpunt van de raad over te nemen. Het kan zijn dat de bestuurder een ander besluit wil nemen dan de raad adviseert. In dat geval moet de bestuurder minstens één keer overleggen met de cliëntenraad. Tijdens het overleg kunnen raad en bestuurder nog eens vertellen hoe ze tegen het onderwerp aankijken.

TIP

De cliëntenraad is nooit verplicht om te adviseren. De wet geeft adviesrecht, geen adviesplicht. Een raad moet prioriteiten stellen. Sommige onderwerpen zijn zo belangrijk dat ze voorrang hebben, andere onderwerpen kunnen best wachten of hoeven misschien helemaal niet behandeld te worden.