Instemmingsrecht

Klik hier voor filmpje met ondertiteling


De raad praat mee over wat voor cliënten belangrijk is.
De spelregels staan in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).

Over sommige onderwerpen heeft de raad instemmingsrecht.
Dat gaat over dingen die extra belangrijk zijn in het dagelijkse leven van cliënten.

Bijvoorbeeld:

Over het eten
Kunnen cliënten zelf kiezen wat ze eten en hoe laat?

Over recreatie- en ontspanning
Bijvoorbeeld over activiteiten voor cliënten.

Of over veiligheid en hygiëne
Zodat er goed wordt schoongemaakt en cliënten niet ziek worden.

Over regelingen die te maken hebben met de kwaliteit van zorg
En alle andere regelingen die belangrijk zijn voor cliënten.
 

Is de cliëntenraad het niet eens met het plan van de bestuurder of manager?
Dan stemt de cliëntenraad niet in met het plan.
Dat betekent dat de zorginstelling het plan niet kan uitvoeren.

De cliëntenraad en bestuurder of manager praten daarover met elkaar.
De zorginstelling zorgt voor een beter plan, waar cliënten wel blij mee zijn.

Wil de zorginstelling het plan toch uitvoeren? Zonder instemming van de cliëntenraad?Dan moet de zorginstelling eerst naar de commissie van vertrouwenslieden.
Die bepaalt of de zorginstelling het plan toch mag uitvoeren.
Of zoekt een oplossing om er samen uit te komen.

Meerdere raden

Een zorginstelling heeft vaak meer locaties en dus ook meer raden.
De zorginstelling spreekt dan met de raden af welke raad over welke onderwerpen instemmingsrecht heeft.

 

Lees meer