Instemmingsrecht - meer

Met besluiten over belangrijke onderwerpen voor cliënten moet de cliëntenraad instemmen. De raad heeft dan instemmingsrecht. Dat geldt voor de volgende onderwerpen:

 • De medezeggenschapsregeling, de klachtenregeling en andere regelingen die voor cliënten gelden.
 • De profielschets voor de klachtenfunctionaris.
 • De procedure rond zorgplannen.
 • Algemeen beleid over kwaliteit, veiligheid en hygiëne.
 • Toelatings- en ontslagbeleid voor cliënten.
 • Algemeen beleid over voeding, geestelijke verzorging, recreatie en ontspanning, maatschappelijke bijstand.
 • Een sociaal plan bij verbouwing, nieuwbouw of verhuizing.
 • Inrichting van ruimtes voor zorgverlening bij verbouwing, nieuwbouw of verhuizing.
 • Selectie en benoeming van onafhankelijke ondersteuning voor de cliëntenraad.
   

Commissie van vertrouwenslieden

De onderwerpen hebben te maken met de kwaliteit van de zorg die cliënten ontvangen. Als de bestuurder over een van deze onderwerpen een besluit wil nemen, moet de bestuurder instemming krijgen van de cliëntenraad. Als de cliëntenraad niet wil instemmen met het plan, omdat hij daar goede redenen voor heeft, gaan bestuurder en cliëntenraad in overleg met elkaar. Als de cliëntenraad, eventueel met aanpassingen aan het plan, alsnog niet kan instemmen, kan de bestuurder het besluit niet doorvoeren. Dan is er maar één mogelijkheid als de bestuurder dat toch wil: aan de commissie van vertrouwenslieden vragen of het besluit toch genomen mag worden.

Besluit nietig verklaren

Neemt de directie een besluit tegen deze regels in, dan kan de raad het besluit nietig verklaren. Dit moet schriftelijk gebeuren. Het moet ook gebeuren binnen een maand nadat de directie het besluit - voor zover de raad kan nagaan - heeft genomen. Het besluit is dan officieel ongeldig.