Ongevraagd advies - meer

De Wmcz 2018 maakt geen onderscheid tussen gevraagd advies/instemming en ongevraagd advies. Als de cliëntenraad ongevraagd advies geeft over een onderwerp waarvoor het adviesrecht geldt, is dezelfde procedure als bij gevraagd advies van toepassing. Als de cliëntenraad ongevraagd advies geeft over een onderwerp waarvoor het instemmingsrecht geldt, is dezelfde procedure als bij een instemmingsvraag van toepassing.

De cliëntenraad kan ook ongevraagd adviseren over onderwerpen die niet in de wet worden genoemd, maar die wel van belang zijn voor cliënten. In dat geval telt de procedure zoals bij het adviesrecht.