Afspraken over samenwerking

Afspraken over samenwerking

1. Afspraken over overleg

 • Hoe vaak vergaderen (overleggen) de cliëntenraad en de bestuurder samen?
 • Hoe wordt de agenda bepaald? In de agenda staat wat er wordt besproken.
 • Wie is de voorzitter tijdens het overleg?
 • Wie notuleert het overleg?

 

Meestal hebben de raad en de bestuurder iedere maand of zes weken een overlegvergadering. Op een vast tijdstip. Welk tijdstip dat is, hoeft niet in de overeenkomst te staan.
 

2. Afspraken over informatie

 • Hoe krijgt de cliëntenraad informatie van de zorginstelling?

 

In de wet staat hier wel iets over. Maar dat is erg algemeen. In de samenwerkingsovereenkomst staat het uitgebreid. Er staat zo precies mogelijk in welke informatie de cliëntenraad krijgt.  En wanneer. Bijvoorbeeld: de cliëntenraad krijgt uiterlijk een week na de vergadering van de bestuurders het verslag van die vergadering.

 

3. Afspraken over het adviesrecht en verzwaard adviesrecht

De wet zegt alleen dat de cliëntenraad adviesrecht en verzwaard adviesrecht heeft. In  de samenwerkingsovereenkomst staat wat er precies is geregeld:

 • Voor welke onderwerpen heeft de raad adviesrecht. <link naar adviesrecht>
 • Voor welke onderwerpen heeft de raad verzwaard adviesrecht  <link naar verzwaard adviesrecht>

 

Maar ook:

 • Hoeveel tijd krijgt de raad om een advies voor te bereiden.
 • Wat doet de bestuurder als hij een advies van de raad niet wil overnemen?

 

4. Afspraken over bevoegdheden

In de wet staat welke rechten (bevoegdheden) de raad in ieder geval heeft. In de samenwerkingsovereenkomst staan de extra bevoegdheden.Zoals dat de raad voor meer onderwerpen verzwaard adviesrecht heeft. Bijvoorbeeld: De cliëntenraad heeft ook verzwaard adviesrecht als er een nieuw afdelingshoofd wordt aangenomen. Of dat de raad meer invloed  heeft op de samenstelling van de Raad van Toezicht. De cliëntenraad mag bijvoorbeeld twee bindende voordrachten doen voor de Raad van Toezicht

 

5. Afspraken over de middelen:

In de wet staat alleen dat de cliëntenraad recht heeft op genoeg middelen om het werk kunnen doen. In de samenwerkingsovereenkomst staat wat er precies is afgesproken:

 • Hoeveel geld de raad krijgt.
 • Voor welke voorzieningen de zorginstelling zorgt. Zoals: vergaderruimte. Website, gebruik van het kopieerapparaat.