WMCZ 2018

Achtergrond wetswijziging

Nieuwe wetgeving medezeggenschap cliënten is al vanaf 2008 in ontwikkeling. Destijds zou de Wmcz opgaan in de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). Dat wetsvoorstel omvatte een breed aantal onderwerpen en rechten. Begin 2013 is besloten dat de Wcz niet door gaat en wordt opgeknipt in vier afzonderlijke wetten. De regelingen rond medezeggenschap zouden werden ondergebracht in de wet Goed bestuur in de zorg. Sinds besloten is dat ook deze wet niet doorgaat, wordt er gewerkt aan de herziening en verbetering van de bestaande Wmcz.

Wilt u in discussie over dit onderwerp? Dat kan via dit forumonderdeel:
Wetten en regelgeving