Over de cliëntenraad

Klik hier voor een filmpje met ondertiteling

 

Wat is een cliëntenraad?

 

Het is belangrijk dat cliënten kunnen meepraten en meedenken.
Over wat er in de organisatie gebeurt.
Dat heet medezeggenschap.

Daarom is er de cliëntenraad.
Dat is een groep cliënten.
Die praat namens alle cliënten met de bestuurder of de manager. 
Over de zorg en ondersteuning.

Wat de cliëntenraad mag doen staat in de wet. 
Die wet heet: de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.
In het kort Wmcz.

Wat is er geregeld in de wet?

Recht op advies geven
De manager moet de cliëntenraad om advies vragen. 
Over veranderingen die belangrijk zijn voor alle cliënten.
Bijvoorbeeld over het eten, het verbouwen van een locatie of brandoefeningen.
De cliëntenraad geeft hierover advies aan de manager.

De cliëntenraad kan ook zelf ongevraagd advies geven. 
Over alle onderwerpen die belangrijk zijn voor cliënten. 

Recht op informatie
Om goed advies te kunnen geven, heeft de cliëntenraad informatie nodig.
Die moet de manager op tijd aan de cliëntenraad geven. 

Recht op middelen
De cliëntenraad heeft recht op middelen. 
Zodat de cliëntenraad zijn werk goed kan doen.
Bijvoorbeeld hulp van een coach. 
Of geld voor een cursus.

Voor de cliëntenraad is het belangrijk om goed contact met de manager te hebben. 
Zodat je altijd met elkaar kunt praten over wat belangrijk is voor cliënten.

Het is ook belangrijk om goed contact te hebben met andere cliënten.
Zodat je weet wat cliënten vinden en wensen.
Zo helpt de cliëntenraad mee aan een goed leven voor alle cliënten. 


 

Meer lezen