Om welke informatie gaat het?

De zorginstelling is verplicht om de cliënten /cliëntenraad informatie te geven over:

  • Plannen over het doel van de zorg.
  • Verslagen van de vergaderingen van raad van toezicht. Als het gaat over - beleidsplannen en over besluiten.
  • De regelingen voor cliënten. Zoals hoe er met  klachten wordt omgegaan. En hoe de medezeggenschap is geregeld.