Verplichte onderwerpen voor advies en instemming

Advies

 1. De instelling krijgt een andere doelstelling of grondslag. Bijvoorbeeld: we geven vanaf volgende jaar ook zorg aan kinderen.
 2. De zorginstelling fuseert met een andere instelling. Er ontstaat dan een nieuwe zorginstelling. Of de zorginstelling gaat samenwerken met een andere zorginstelling. Of de zorginstelling verbreekt juist de samenwerking met een andere zorginstelling.
 3. De instelling draagt de zeggenschap van de zorg over. Bijvoorbeeld: een zorglocatie wordt overgenomen door een andere instelling.
 4. De zorgverlening wordt (gedeeltelijk) beëindigd of uitgebreid. Bijvoorbeeld: de sluiting van een woning. Of uitbreiding van het aanbod van dagbesteding.
 5. Een belangrijke verandering in de organisatie van de zorgverlening. Bijvoorbeeld: de begeleiding gaat op een andere manier werken.
 6. De profielschets voor de bestuurder en leden van de raad van toezicht.
 7. De begroting en de jaarrekening.
 8. Beleid over huisvesting. Grote verbouwingen, nieuwbouw of verhuizing van de instelling.
 9. Het kiezen van een nieuwe leidinggevende voor zorgmedewerkers.

Extra:

 • In de medezeggenschapsregeling wordt afgesproken hoe de cliëntenraad op tijd wordt betrokken. Het gaat dan om de voorbereiding van besluiten over onderwerpen 1, 2, 3, 8 en 9
 • De Wet zorg en dwang (Wzd) geeft nog een adviesrecht: het kiezen van een Wzd-functionaris.
   

Instemming

 1. - De medezeggenschapsregeling. Daarin staat hoe de medezeggenschap voor cliënten geregeld is. Bijvoorbeeld: hoeveel leden kunnen er in de cliëntenraad? Wie kunnen lid worden van de cliëntenraad? Hoe krijgt de cliëntenraad begrijpelijke informatie?
  - Regelingen voor cliënten. Bijvoorbeeld als de waskosten veranderen of de werktijden van de dagbesteding.
  - De Klachtenregeling.
 2. De profielschets voor de klachtenfunctionaris.
 3. De regels over het schrijven en bespreken van zorgplannen.
 4. - Beleid over kwaliteit.
  - Beleid over veiligheid.
  - Beleid over hygiëne.
 5. Beleid over het starten en stoppen met zorg aan cliënten.
 6. - Beleid over voeding.
  - Beleid over geestelijke verzorging.
  - Beleid over ontspanning van cliënten.
  - Beleid over maatschappelijke bijstand.
 7. Sociaal plan voor cliënten bij een grote verbouwing, nieuwbouw of verhuizing.
 8. Inrichting van ruimtes bij grote verbouwing, nieuwbouw of verhuizing.
 9. Kiezen van ondersteuners voor de cliëntenraad.