Familievereniging en achterban

De onderlinge uitwisseling van ervaringen, vragen en wensen is onderdeel van de belangenbehartiging van een familievereniging. Immers, uit deze uitwisseling komen signalen die kunnen worden neergelegd bij de directie (RVB) van de zorginstelling. Zonodig kan een familievereniging zelf onderzoek doen naar bepaald situaties om zodoende onze zaken met argumenten te onderbouwen.

Bij ingrijpende besluitvorming door het bestuur van de zorginstelling, met verstrekkende gevolgen voor cliënten en achterban, zullen alle partijen die een rol spelen bij de verstandelijke gehandicaptenzorg worden gemobiliseerd.

De familieraad streeft er vaak naar om vertegenwoordigers te werven uit alle vormen van dienstverlening die de zorginstelling levert en komt ongeveer regelmatig bijeen.

Het is belangrijk dat er regelmatig overleg is met de achterban van de familievereniging. Dit kan tijdesn zgn. huiskamerbijeenkomsten met alle ouders en familieleden van een bepaalsde groep of locatie, maar ook door het bezoeken van informele bijeenkomsten zoals het zomerfeest, de jaarlijkse barbeque of nieuwjaarsreceptie.