Oprichten familievereniging

Om een vereniging op te richten, gaan de families naar de notaris. De notaris maakt de officiële oprichtingsakte. In de statuten staan de afspraken van de vereniging.

  1. Wat ze doen (welke onderwerpen).
  2. Hoe ze dat doen (de werkwijze).
  3. Hoe de vereniging wordt geleid (de structuur) Enz.
  4. De leden van de vereniging betalen elk jaar contributie. Van dat geld moet de vereniging haar werk doen.

Bestuur van de vereniging
De leden van de familievereniging kiezen een bestuur uit hun midden. Het bestuur vertegenwoordigt de families in gesprekken en in brieven.

Het bestuur heeft meerdere keren per jaar contact met de leden. Daardoor weet het bestuur goed wat er speelt. En wat de leden vinden en willen.

Elk jaar legt het bestuur verantwoording af aan de ledenvergadering. Het bestuur vertelt over het werk en wat er is bereikt. Ook gaat het over de financiën: hoeveel geld er is binnengekomen en uitgegeven. En waaraan het geld is uitgegeven.