Samenwerking met cliëntenraad en familievereniging

De familievereniging is een vorm van cliëntenparticipatie.. Het is goed als familievereniging, cliëntenraad en instelling samenwerken. Ieder heeft zijn eigen rol. Ze hebben één gedeeld doel: een goed leven voor mensen met een beperking.

 

Familiebeleid


Die samenwerking wordt ook wel het familiebeleid genoemd. Het familiebeleid verstevigt de positie van familievereniging. En van de cliëntenraad.

 

Er bestaat een modelovereenkomst voor de samenwerking tussen de zorgaanbieder, de cliëntenraad en de familievereniging. In de overeenkomst staan afspraken over de rollen en taken. 

Model samenwerkingsovereenkomst tussen cliëntenraad, familievereniging en zorginstelling