Contact met andere familieverenigingen

Hieronder vindt u de contactgegevens van ons bekende familieverenigingen van zorgaanbieders gehandicapten (langdurige) zorg.

  • Familievereniging Dichtbij
    Dicht-bij wil een ontmoetingsplaats zijn  voor ouders, broers, zussen, andere verwanten of vrienden en de wettelijk vertegenwoordigers van cliënten van Dichterbij.
     

Familievereniging Dicht-bij
p/a Zwerfheide 2
6591 RC  Gennep

T ​ 06-36027192
E  info@fvdicht-bij.nl
www.familieverenigingdicht-bij.nl