Verschil met cliëntenraad

De familievereniging is nooit in plaats van de cliëntenraad. Ze bestaan naast elkaar. Ze hebben elk hun eigen rol en positie:  

Cliëntenraad

 • De cliëntenraad is wettelijk verplicht. Iedere zorginstelling moet er een hebben
 • De cliëntenraad bestaat uit cliënten van de zorginstelling. De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten.
 • De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten
 • De cliëntenraad heeft wettelijke taken en rechten
 • De zorginstelling is verantwoordelijk voor het oprichten en functioneren van de clientenraad.  De zorginstelling voor geld en middelen.

 

De familievereniging

 • De familievereniging is niet wettelijk verplicht. Families bepalen zelf of ze een vereniging willen oprichten
 • De familievereniging bestaat uit familieleden van cliënten van de zorginstelling. De familievereniging vertegenwoordigt de families  Bijvoorbeeld in gesprekken met de zorginstelling.  Soms ook in gesprekken met de cliëntenraad.
 • De familievereniging behartigt de belangen van de familie. Het gaat wel altijd om belangen die te maken hebben met de persoon die zorg krijgt van de zorginstelling.
  De familievereniging bepaalt zelf wat ze doet
 • De notaris stelt de oprichtingsakte voor de vereniging op. De families regelen dit zelf.  De leden van de familievereniging zorgen samen voor geld en middelen.