Wmcz 2018

 
De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (de Wmcz) wordt vernieuwd. Om de medezeggenschap van cliënten sterker te maken. Het wetsvoorstel Wmcz 2018 ligt nu bij de Eerste Kamer.
 
Voor meer actuele informatie kijk op: