Meepraten over zorginkoop

Zorginkoop is bepalend voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning in de langdurige zorg. Het zorgkantoor koopt landudige Wlz-zorg in namens alle inwoners in een regio. Jaarlijks maakt het zorgkantoor afspraken met zorgaanbieders over de te leveren zorg.

Waar moet een zorgkantoor op letten bij het inkopen van zorg en begeleiding van goede kwaliteit? Voldoet deze zorg aan de wensen van de cliënten? Door de ervaringen en wensen van cliënten in te brengen in de zorginkoop, stimuleert de cliëntenraad verbetering van zorg en ondersteuning. Maar hoe kunnen cliëntenraden het beste deelnemen aan zorginkoop?

Lees hier meer over het proces rondom de jaarlijkse zorginkoop.

  1. Marktanalyse zorgkantoor, ervaringen cliënten en stakeholders
  2. Zorgkantoor schrijft (regionaal) inkoopbeleid
  3. Regionaal inkoopbeleid naar zorgaanbieders
  4. Aanbieders dienen plannen en offertes in
  5. Onderhandelen en contracteren
  6. Aanbieders leveren zorg, zorgkantoor ziet toe