Meepraten over zorginkoop

Het zorgkantoor koopt langdurige Wlz-zorg in namens alle inwoners in een regio. Elk jaar maakt het zorgkantoor afspraken met zorgaanbieders. Over de zorg en ondersteuning.

Zorginkoop is belangrijk voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Waar moet een zorgkantoor op letten bij het inkopen van zorg en begeleiding van goede kwaliteit? Voldoet deze zorg aan de wensen van de cliënten? Door de ervaringen en wensen van cliënten in te brengen in de zorginkoop, stimuleert de cliëntenraad verbetering van zorg en ondersteuning. Maar wat kunnen cliëntenraden met zorginkoop?

Lees meer over zorginkoop en wat de cliëntenraad kan doen op www.meepratenoverzorginkoop.nl