Wet zorg & dwang (Wzd)

De Wet zorg en dwang (Wzd) is 1 januari 2020 ingegaan.
De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen.
Of die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling moeten wonen.

Kijk hier naar een filmpje over de Wet zorg & dwang (Wzd)

afbeelding film VWS.png

 

Het is belangrijk dat mensen met een beperking en hun familie weten waar de Wzd over gaat. En welke rechten zij hebben.

Het is ook belangrijk dat professionele zorgverleners dat weten.
Zij kunnen over het onderwerp in gesprek gaan met mensen met een beperking en hun familie. 

Recht op vrijheid

Ieder mens heeft recht op vrijheid.
Bijvoorbeeld:

  • om je mening te geven
  • om je vrij te bewegen
  • om je eigen leven in te richten

Als je zorg nodig hebt, thuis of in een zorginstelling, heb je ook recht op vrijheid.

Soms wordt iemands vrijheid (tijdelijk) beperkt.
Voor zijn eigen veiligheid of voor de veiligheid van anderen.

Dat kan gelukkig niet zomaar.
De regering heeft hiervoor de Wet zorg en dwang gemaakt.
In deze wet staan regels waarom en onder welke voorwaarden iemands vrijheid mag worden beperkt.

Folders en brochure

 
Door KansPlus, LSR en andere clientenorganisaties zijn folders en brochures geschreven over de wet Zorg en Dwang. 
 
Afbeelding1.jpg
 
 

Brochure en poster

De brochure Wet zorg en dwang geeft informatie over vrijheid en onvrijwillige zorg.
In deze brochure staat in eenvoudige taal wat de Wet zorg en dwang (Wzd) betekent.

Download de poster