Wet zorg & dwang (Wzd)

De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat op 1 januari 2020 in. De Wzd is een ingewikkelde wet. Het regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Of die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling moeten wonen.

Het is belangrijk dat mensen met een beperking en hun familie zich hier op voorbereiden. Dat zij weten waar de Wzd over gaat. En welke rechten zij hebben. Het is ook belangrijk dat professionele zorgverleners dat weten. Zij kunnen over het onderwerp in gesprek met mensen met een beperking en hun familie. 

Recht op vrijheid

Ieder mens heeft recht op vrijheid. Bijvoorbeeld om je mening te geven, om je vrij te bewegen en om je eigen leven in te richten. Als je zorg nodig hebt, thuis of in een zorginstelling, heb je ook recht op vrijheid.

Soms wordt iemands vrijheid (tijdelijk) beperkt. Voor zijn eigen veiligheid of voor de veiligheid van anderen.

Dat kan gelukkig niet zomaar. De regering heeft hiervoor de Wet zorg en dwang gemaakt. In deze wet staan regels waarom en onder welke voorwaarden iemands vrijheid mag worden beperkt.

Brochure en poster

De brochure Wet zorg en dwang geeft informatie over vrijheid en onvrijwillige zorg. In deze brochure staat in eenvoudige taal wat de Wet zorg en dwang (Wzd) betekent.

Download de brochure

Download de poster