Privacy

Op 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de  Algemene verordening gegevensbescherming. Deze wet geldt voor de gehele Europese Unie. De Verordening beoogt om de rechten van burgers m.b.t. persoonsgegevens verder te versterken. Voor organisaties die persoonsgegevens verwerken, zoals gemeenten, betekent het vooral dat organisaties moeten kunnen aantonen – dat wil zeggen accountable zijn – dat zij zich aan de wet houden. De meeste verplichtingen onder de Verordening bestaan ook al onder de WBP, met dat verschil dat onder de Verordening verplichtingen van dienstverleners zijn aangescherpt en zeer hoge boetes worden opgelegd wanneer niet aan deze verplichtingen wordt voldaan. Het is daarom belangrijk om het borgen van privacy in de eigen dienstverlening goed en structureel in te bedden. Niet alleen in beleid, functionarissen en IT faciliteiten, maar vooral ook in de dagelijkse praktijk van de dienstverlening met al zijn complexiteit en weerbarstigheid.